Màster Oficial en Ciutats Intel·ligentes de la UdG


El pla d'estudis(60 crèdits) està molt orientat a la innovació professional i científica. S'organitza en 3 mòduls: FORMATIU (33 crèdits), PRÀCTIC-INNOVACIÓ (12 crèdits) i TREBALL FINAL (15 crèdits).

El mòdul FORMATIU consta d'onze assignatures de 3 crèdits cadascuna. La meitat de les assignatures s'imparteix totalment en anglès per tal d'alinear-se amb la creixent internacionalització de la iniciativa de les smart cities. Els materials de la resta d'assignatures són igualment en anglés encara que l'assistència als estudiants així com la seva participació a l'aula pot ser indistintament en anglès o espanyol. Aquest mòdul és l'únic que requereix presencialitat a Girona.

El mòdul PRÀCTIC-INNOVACIÓ té com a objectiu ser el primer treball real de l'estudiant en el sector de les smart cities, realizant unes pràctiques en empreses o administració pública segons l'estudiant. Les pràctiques es realitzen principalment en remot amb sessions periòdiques de seguiment. També hi ha la possibilitat de què l'estudiant proposi les pràctiques. Aquesta possibilitat ha de consultar-se amb la direcció del Màster. Aquest mòdul, juntament amb el següent de Treball Final de Màster són no presencials.

Finalment, el TREBALL FINAL DE MÀSTER (o Tesi de Màster) consisteix en una solució innovadora ideada per l'estudiant. El TFM es realitza en remot amb correccions periòdiques amb el tutor acadèmic.