Màster Oficial en Ciutats Intel·ligents de la UdG


Únic màster oficial en la temàtica a Espanya i al món. El títol de Màster Oficial en Smart Cities està reconegut per qualsevol universitat internacional i dóna accés directe al doctorat.

En ser màster oficial, la matrícula té un preu públic i subvencionat de 2.700 euros per a ciutadans de la UE i de 3.950 euros per a no residents a la UE. A més, el Màster té un programa de beques propi que finança la matrícula als inscrits amb millors CVs així com facilitats de pagament de matrícula en 10 mensualitats.

Al màster formem "tecnòlegs urbans", un professional molt sol·licitat avui en dia per empreses i administració pública.

El màster està molt enfocat a la innovació en el sector de les smart cities, donant eines per a l'emprenedoria i per a la creació de línies de negoci especialitzades dins d'empreses consolidades. El màster culmina amb la presentació de la innovació ideada durant el Treball Final de Màster (o Tesis de Màster) en un "marketplace" amb la participació d'empreses, business angels i innovation agents.