Màster Oficial en Ciutats Intel·ligents de la UdG


REQUISITS D'ADMISSIÓ
Estar en possessió d'un títol universitari en les següents disciplines:

Enginyeries, preferentement encara que no només en: Informàtica, Telecomunicacions, Electrònica i Elèctrica, Automàtica i Industrial.
Arquitectura, Obres Públiques i Geografia
Administració d'empresas i Economia

Qualsevol altra disciplina, consulteu amb la dirección del máster.
Acreditar un nivell d'anglés igual o superior al B2.1.

LLOC ON S'IMPARTEIX
Edifici Politècnic I i III en el de Campus de Montilivi de la Universitat de Girona.